מעמד "תפילת השל"ה" בציון השל"ה בטבריה - Vaad harabanim : Vaad harabanim מעמד "תפילת השל"ה" בציון השל"ה בטבריה - Vaad harabanim

מעמד « תפילת השל »ה » בציון השל »ה בטבריה

מרנן ורבנן גדולי הדור שליט »א עולים היום לטבריה להעתיר ב »תפילת השל »ה על ציונו הקדוש בעבור כל תורמי ועד הרבנים

 

לשליחת שמות למעמד גדולי הדור בטבריה על ציון השל »ה הקדוש