0-800-106-135
La caisse de Tsedaka des Grands de la génération
 • Grace à vous !

   

  Le Vaad Harabanim a sauvé des milliers de familles de la tourmente.

   

  Pour continuer à les soutenir…

 • בכל יום ובכל עת

   תוכלו לזכות לתפילותיהם של גדולי הדור שליט »א

  תפילות במקומות הקדושים, הכותל המערבי, קבר רחל, מירון בקבר הרשב »י, עמוקה בקבר רבי יונתן בן עוזיאל, בקבר רבי יהודה בר אילעאי

  לשליחת שמות לברכה >>>