גדולי הדור בתפילת השל"ה – תשע"ד : Vaad harabanim גדולי הדור בתפילת השל"ה – תשע"ד

Tefilat Hachla des Grands de la génération – 5774

10/16/5775 03.06.2015