גדולי הדור בתפילת השל"ה – תשע"ה - ועד הרבנים : Vaad harabanim גדולי הדור בתפילת השל"ה – תשע"ה - ועד הרבנים

Tefilat Hachla des Grands de la génération – 5775

10/16/5775 03.06.2015